6 Οκτ 2008

Αποτελέσματα του 26ου Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης Alea III


Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης Alea III, αποτελούμενη από καθηγητές σύνθεσης του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, αλλά και από τους βραβευμένους με Pulitzer Gunther Schuller και Yejudi Wyner, βράβευσε με το βραβείο του διαγωνισμού το βέλγο
Jelle Tassyns για το έργο του Stax I. Εύφημος μνεία δόθηκε στο μεξικανό Josue Zamora για το έργο του Difraccion.


Περισσότερες πληροφορίες στο link http://www.aleaiii.com/2008finalists.html